Bilimsel Program

09:00 – 12:00 Girişler
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:30 – 15.00

Romatologlar İçin Temel İmmünoloji Kursu:
Düzenleyenler:
Dr. İlhan Tezcan, Dr. Yelda Bilginer
Oturum Başkanları: Dr. İlhan Tezcan, Dr. Elif Çelikel, Dr. Şerife Gül Karadağ

 

 

İmmün Sistem ve Genel Özellikleri
Dr. İlhan Tezcan

 

Doğal İmmunite ve İnflamatuvar Yanıt
Dr. Mutlu Yüksek

 

Adaptif İmmünite- T ve B Lenfosit Gelişimi
Dr. Mustafa Yılmaz

15:00 – 15.20 Kahve Molası
15:20 – 17:00

Oturum Başkanları: Dr. Yelda Bilginer, Dr. Doğan Şimşek, Dr. Sümeyra Özdemir Çiçek
  

 

 

İmmunoregülasyon Mekanizmaları
Dr. Yıldız Camcıoğlu

 

Primer İmmün Yetersizlikler ve Romatolojik Hastalıklar
Dr. Güzide Aksu

 

İVİG ve İmmünomodulasyon
Dr. İlhan Tezcan

 

İmmün Sistem ve Biyolojik Ajanlar
Dr. Sara Şebnem Kılıç

18:00 Açılış Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Huri Özdoğan, Dr. Seza Özen, Dr. Erbil Ünsal

Çocuk Romatoloji’nin 1980’ lerden 2018’ e Türkiye’deki Uzun Yolculuğu, Nereden Nereye Geldi
Dr. Özgür Kasapçopur